De NOM in één oogopslag

Jean-Luc ontwikkelde de app Liv waarmee hij wil bijdragen aan een digitale transformatie in de zorg.

Jean-Luc Donders, CoachJezelf

Wat we doen

De N.V. NOM is de regionale investerings- en ontwikkelingspartij voor Noord-Nederland. Met onze werkzaamheden leveren wij al 45 jaar een bijdrage aan de versterking van de economie en werkgelegenheid in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Dit doen we door:

  • te investeren in kansrijk en innovatief MKB
  • het ontwikkelen van programma’s en projecten met een innovatie-uitdaging voor ondernemers
  • het begeleiden van innovatieve startups naar investor readiness
  • vanuit acquisitie Noord-Nederland op de kaart te zetten als vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse bedrijven

Investeren

We investeren risicodragend kapitaal in kansrijke mkb-ondernemingen in Noord-Nederland. Dat doen we met aandelenkapitaal, achtergestelde leningen, of een combinatie hiervan. Zo kunnen ondernemingen starten of groeien en dragen we bij aan werkgelegenheid, innovatie en de realisatie van groei- en overnameplannen.

Onze investeringen variëren van 50.000 euro tot maximaal 5 miljoen euro per portfoliobedrijf. Steeds vaker vindt financiering plaats in samenwerking met andere partijen en heeft de NOM een actieve regierol om de ondernemer te verbinden met adviseurs, banken, private investeerders, participatiemaatschappijen en alternatieve financiers, zoals kredietunies en crowdfunding platforms.

De NOM heeft zowel eigen fondsen als fondsen van derden waar we het beheer voor uitvoeren. Fonds Support Noord (FSN) voert hier het operationele fondsmanagement voor uit. De eigen fondsen zijn het Aanjaagfonds en het Groei- en Overnamefonds. De fondsen in beheer zijn de provinciale fondsen MKB Fonds Drenthe, Investeringsfonds Groningen (IFG) en de Friese Ontwikkelingsmaatschappij (FOM). Daarnaast beheren we het GROEIfonds van het Economic Board Groningen.

Ontwikkelen

Ontwikkelen richt zich op innovatie en business development. Het doel van onze activiteiten is het versterken van de economie door actief deel te nemen in projecten en programma's in Noord Nederland. Hierin ligt de focus op het uitdagen en stimuleren van ondernemingen in het creëren van kansen door te innoveren en door het ontwikkelen van nieuwe business modellen.

Wij spelen een rol in het opstellen van projectplannen en budgets en in het bijeenbrengen van de benodigde middelen. In deze projecten werken de betrokken ondernemingen samen met overheden en kennisinstellingen aan innovaties zoals nieuwe producten en intellectueel eigendom en procesefficiëntie. Als er geen andere partij in het consortium beschikbaar is voor een uitvoerende rol, vervult de NOM in sommige gevallen (tijdelijk) een projectmanagement- of administratie rol.

Startups begeleiden naar financiering

Flinc richt zich op het ondersteunen van startups bij het vinden en verkrijgen van financiering. Daarmee zijn we de verbindende factor tussen innovatief ondernemerschap en financieringsmogelijkheden in Noord-Nederland. Omdat het ophalen van financiering vaak een uitdaging vormt voor startups met innovatieve concepten willen wij kapitaal sneller en beter toegankelijk maken.

Samen met de ondernemer wordt er gewerkt aan een ‘investor ready’ businessplan, om vervolgens een match te vinden met ons uitgebreide netwerk van financiers in het hele spectrum van informele investeerders tot (cluster-specifieke) fondsen en banken. Het financieringsnetwerk van Flinc is gericht op financieringen vanaf 50.000 euro tot circa 1.000.000 euro Incidenteel zijn hogere investeringen ook mogelijk.

Acquireren

Wij willen veelbelovende, innovatieve bedrijven uit binnen- en buitenland naar Noord-Nederland halen. Daarom adviseren we over vestigingslocaties, zijn we op de hoogte van aanwezige bedrijventerreinen, hebben we zicht op het ecosysteem in de belangrijke sectoren en hebben we de juiste contacten met bijvoorbeeld vergunningsverstrekkers, kennisinstellingen en energiebedrijven.

Om Noord-Nederland op een proactieve manier onder de aandacht te brengen, bezoeken we regelmatig beurzen en onderhouden we ons netwerk. Ook werken we nauw samen met het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en zijn we onderdeel van zogenaamde nationale acquisitieteams. Als Noord-Nederland hebben we waardevolle proposities, bijvoorbeeld in agrifood, maar ook op het gebied van chemie, ict en life sciences. Daarom participeert de NOM in de nationale acquisitieteams die geclusterd zijn rondom deze sectoren.

Naast het aantrekken van bedrijven onderhouden we een Investor Relations programma voor de buitenlandse bedrijven die al in Noord-Nederland gevestigd zijn. Op deze manier draagt de NOM bij aan het overtuigen van bedrijven die plannen hebben om een vestiging te sluiten of te verplaatsen naar een andere regio, toch in Noord-Nederland blijven.